Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Workflow

Řízení vnitropodnikových business procesů

Modul je důležitou součástí informačního systému při řízení business procesů. V interakci s ABC modely a projektovým řízením nekopíruje pouze původní oběh papírových dokladů, ale řídí i lidské procesy ve vazbě na počítačové zpracování.

Implementací modulu získá uživatel dvojí pohled na business procesy. První pohled je na transakce a druhý pohled mu zajišťuje monitorování průběhu samotných procesů. Nasazení modulu zajišťuje procedurální automatizaci podnikových procesů řízením posloupnosti pracovních činností a vyvoláváním odpovídajících lidských nebo technických zdrojů. Poskytuje administrativní a monitorovací funkce, jako je například zrušení procesu, změna účastníka procesu nebo kontrola stavu procesu. V informačním systému Dialog 3000Skylla jsou pro spuštění výše uvedených funkcí vytvořeny technologické předpoklady (koncept klient/server, emailový klient, spolupráce s kancelářskými balíky, databázové zpracování).

Význam modulu razantně stoupá ve spojení s elektronickou dokumentací.