Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

April 2019

e kasa

Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Cieľom tejto zmeny je eliminovať podvody a krátenie tržieb v registračných pokladniciach. Každá registračná pokladňa resp. počítač, na ktorom je nainštalovaná musí byť pripojený na internet z dôvodu výmeny dát so serverom Finančnej správy. Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu systém e-Kasa pridelí unikátny identifikátor dokladu. Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo...

Čítajte viac
pp

Dňa 1.3.2019 zorganizovala naša firma pre všetkých zamestnancov školenie prvej pomoci pod vedením certifikovaného a skúseného školiteľa, odborníka priamo so znalosťami z terénu. Absolvovaním akreditovaného školenia prvej pomoci získal každý účastník aj osvedčenie o absolvovaní kurzu. Cieľ školenia: zákony, predpisy a nariadenia súvisiace s poskytnutím prvej pomoci osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov prvej pomoci získanie pozitívneho postoja k poskytovaniu prvej pomoci zvládnutie techniky prvej pomoci praktické ukážky prvej pomoci precvičenie...

Čítajte viac