Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

MASLEN s.r.o. (prípadová štúdia)

maslen foto vyroba

Odvetvie:                         výroba a predaj strešných systémov z plechu
Obsah činnosti:               zákazková výroba podľa podkladov zákazníka
Počet užívateľov:            60 PC užívateľov, 13 PDA užívateľov E-skladu, 5 snímacích terminálov vo výrobe, 1 dochádzkový terminál

Kontaktné údaje:             Ľuboslav Dérer
Rok implementácie:         rok 2015/2016

Dôvody nasadenia informačného systému:

Spoločnosť disponuje najmodernejšími technologickými zariadeniami pre výrobu strešných systémov z plechu a má obchodné zastúpenie v SR (25 predajných miest), ČR (4 predajné miesta), Rakúsku (1 predajné miesto) a Rumunsku (3 predajné miesta). Hlavným dôvodom pre zavedenie komplexného informačného systému bolo, aby sa online spôsobom v reálnom čase prepojili všetky predajne s výrobným závodom na centrále v Badíne (evidencia zákazníkov, termíny od zákazníka, evidencia úprav požadovaných zákazníkom).  Daný nástroj mal byť jednoduchý a stabilný na diaľkové pripojenie a správu, keďže majú v štyroch štátoch 33 predajných miest. Dôraz bol kladený na zefektívnenie odovzdávania informácií, čo sa týka línie predaj-výroba-sklad-nákup a naspäť, a toto všetko podporené riešením požiadaviek v ekonomike, mzdách, dochádzke, servise a doprave. Sklad mal byť riešený cez čiarové kódy, aby sa práca v ňom zrýchlila a bola maximálne presná, keďže každodenne je vykonávaná expedícia niekoľkých nákladných áut a kamiónov. Na predaji bola jednoznačná požiadavka, aby bol k dispozícii jednotný nástroj pre kalkuláciu ponuky (náš KONFIGURÁTOR) pre zákazníka, ktorý automaticky po zadaní základných vstupných údajov zráta základnú cenu celej strechy aj s príplatkami, a tým vytvorí zadanie do výroby. Zákazníkom potvrdená objednávka a zaplatená záloha za strechu, sa mala jednotným kanálom dostať do výrobnej zákazky, aby si výroba mohla zoptimalizovať denný plán výroby s ohľadom na typy výrobkov a termíny zákaziek. Spomínaných 33 predajných miest zasa obratom potrebuje dostať spätnú informáciu o termíne výroby a expedície k nim, lebo sú na to naviazaní zákazníci a spolupracujúce klampiarske firmy. Keďže je v spoločnosti veľa pracovníkov, ktorí sú orientovaní na konečný výsledok, čo sa týka odmeňovania, tak sa museli vedieť mzdy na základe základných vstupných údajov rýchlo vyrátať z pohľadu odmien. Nasadením riešenia Dialog 3000Skylla prišlo k vysokej automatizácii procesov, ich jednoznačnosti a jasnej informácii pre všetkých pracovníkov na všetkých pozíciách. Toto si samozrejme vyžaduje, aby každý pracovník zadával online dáta, ktoré zodpovedajú jeho pracovnému zaradeniu. Tým taktiež pomáha ďalším kolegom ktorí potrebujú rovnaké informácie.

Implementácia:
Implementácia bola postupná a začala prebiehať už vykonaním vstupnej analýzy, prebiehala v dvoch základných fázach:

  • 1 fáza –skúšobná prevádzka bola nutná z dôvodu toho, že sa nasadzovala aj ekonomika a bol požadovaný rozbeh od 01.01.2016. Preto sa najprv celý systém nastavil, vykonali sa prevody dát, programové úpravy a urobilo sa vstupné školenie. Následne mali pracovníci 6 mesiacov na to, aby si všetko vyskúšali.
  • 2 fáza–skúšobná prevádzka prišla ku koncu roka 2015 a v prvých mesiacoch roka 2016, kedy sa celý systém začal rozbiehať a upravovať podľa aktuálnych požiadaviek
  • teraz už podporujeme chod ERP systému Dialog 3000Skylla pravidelným servisom a implementácia sa ďalej rozvíja nasadzovaným ďalších modulov. Pre manažérske hodnotenie a riadenie procesov sme implementovali napr. modul Finančná kancelária, prepojenie na externé nástroje CAD/CAM.

 

Riaditeľa spoločnosti MASLEN s.r.o., pána Ľuboslava Dérera, sme sa opýtali nasledujúce otázky:
Aký je z Vášho pohľadu prínos IS  Dialog 3000Skylla?

„Hlavný prínos je v tom, že sa upratali procesy, takisto i vzťahy medzi pracovníkmi a oddeleniami z hľadiska zodpovednosti a právomocí. Z pohľadu spoločnosti sa ukľudnil stres vnútri firmy kvôli nepresnostiam. Pri nasadzovaní systému vznikal veľký odpor na mnohých stupňoch riadenia. Až po určitom čase som si uvedomil, že bez niekoľkých kľúčových a nadšených kolegov, by celý komplikovaný nábeh riadiaceho systému mohol skolabovať. Takýto stav nastával častejšie s nastupujúcou sezónou.

Po ubehnutí istého času a zapracovania systému po implementácii, si systém a firma dobre sadli a tieto problémy začali ustupovať a odzneli. Pracovníci si už systém osvojili a nemenili by za predchádzajúce riešenie. Podstatné je, že teraz je každý zodpovedný za svoj výkon. Cez čipovanie výrobných zákaziek (každý podpisuje  čipom svoj príkaz) vieme zistiť, kto, kedy na akej zákazke robil a ako kvalitne. Ak sa aj stane, že príde reklamácia, tak teraz už  vieme jednoznačne identifikovať, kto na tom pracoval a vieme proces napraviť a poučiť sa do budúcnosti, aby sa daná chyba už neopakovala.“

Splnilo nasadenie riešenia Vaše vstupné očakávania?

„IS Dialog 3000S splnil naše očakávania a umožnil nám riešiť nové otázky ohľadom ďalšieho rozvoja spoločnosti. Procesy sa celkovo zrýchlili, získali celistvý pohľad a zmysel. Veľa procesov sa zautomatizovalo a každý pracovník vie, čo má na svojom úseku vykonať a pre riadiacich pracovníkov to dáva na konci každého dňa zmysel. Vidia komplexné a aktuálne výsledky. Samozrejme je vždy čo dopĺňať a sú pred nami teraz nové výzvy ohľadom prepojenia kresliaceho programu, výrobných liniek, databázy výkresovej dokumentácie a hlavne nová hala pre automatizáciu a rozšírenie výroby. Za všetko hovoria tieto údaje, ktoré vzrástli a to tržby o 25%, produktivita práce o 40%, zisk o 50% a tým pádom narástli aj mzdy zamestnancov

„IS Dialog 3000S splnil naše očakávania a umožnil nám riešiť nové otázky ohľadom ďalšieho rozvoja spoločnosti. Vďaka prihlasovaniu pracovníkov vo výrobe z hľadiska ich výkonov sa nám podarilo podvihnúť produktivitu ich práce,  čím sa uvoľnili výrobné kapacity a aj sa skrátila priebežná doba dodania výrobkov zákazníkovi. Spresnili sa dodacie listy s tovarom, ktorý sa nakladá na kamión pre jednotlivé pobočky. Teraz v jednom softvéri vidíme všetko spolu a je to vzájomne previazané. Vidím tak dochádzku, výkon čipovania, plán výroby, predajné objednávky, sklad, expedíciu a samozrejme ekonomické a mzdové vyhodnotenia. Výhodou je, že nám softvér vedeli upraviť na naše podmienky a splnili tým naše potreby a očakávania. Softvér plánujeme ďalej rozvíjať v smere k prepojeniu na program Roofoptimizer.

Aký je z Vášho pohľadu prínos IS  Dialog 3000Skylla pre spoločnosť Maslen?

Prínos bol najmä v tom, že sa zaviedol poriadok v jednotlivých častiach firmy. Kedysi, keď nám zavolal zákazník a chcel vedieť v akom stave je jeho zákazka, tak sa musel niekto zdvihnúť a ísť to osobne pohľadať do výroby. Mesačne spracúvame 1500 ton plechov v desiatkach kombinácií tvarov, hrúbok, povrchových úprav a farebných odtieňov. (napr. trapézové plechy, strešné krytiny, fasádne profily a množstvo štandardných a atypických výrobkov na mieru). Dialog priniesol v tomto smere presné plánovanie výroby s tým, že vieme naplánovať v ktorý deň a hodinu nám to padne do skladu hotovej výroby a môžeme expedovať. Tak, ako pracovník logistiky na centrále, tak i pracovníci na pobočkách na svojom počítači vidia svoje zákaznícke objednávky, konkrétne v ktorej fáze výroby sa zákazka nachádza.

Na záver by sme poprosili  stručne o IS:

„Jasný a komplexný prehľad procesov vďaka Dialógu.“