Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Dochádzka

Výkazy dochádzky, plány zmeny, čerpanie dovolenky alebo služobnej cesty

Aplikačný modul rozširuje Mzdy a personalistiku o ďalšie výkonné a účinné nástroje pre kontrolu a hodnotenie zamestnancov organizácie.

Aplikácia vychádza z informácií o zamestnancoch uložených v personálnych a mzdových databázach, a ďalej tieto databázy doplňuje o detailné výkazy dochádzky, plány smien, čerpanie dovoleniek, služobných ciest, hodnotenie odpracovaného času vo väzbe na výrobné kapacity a vnútropodnikové normy, chorobnosť a absencie. Výstupy pre užívateľov sú pripravené jednak v textovej, jednak v grafickej podobe.