Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Personalistika

Personálny a sociálny vývoj zamestnancov vašej firmy

Tento modul zabezpečuje súlad medzi počtom a štruktúrou pracovných miest a počtom a štruktúrou zamestnancov. Jedná sa o nástroj pre optimalizáciu využívania pracovných síl, poskytovaním informácií o personálnom a sociálnom rozvoji zamestnancov s dôrazom na dodržiavanie zákonných noriem, pri tvorbe systémov odmeňovania, pri riadení politiky bezpečnosti a ochrany zdravia vo firme, pri sledovaní personálneho a sociálneho vývoja zamestnancov firmy. Modul ďalej eviduje požadované a plánované školenia i ďalšie vzdelávanie alebo evidenciu pridelených pracovných prostriedkov.

Personalistika umožňuje elegantnú tvorbu organizačných a právnych dokumentov formou priameho napojenia dokumentu vytvoreného v MS Office s databázy Dialog 3000Skylla.