Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Mzdy

Mzdová agenda s riešením pre krytie exekučných nárokov

Je zabezpečené prepojenie modulu Mzdy s ostatnými modulmi automatickým načítaním údajov z Dochádzky, preberaním dát zo sledovania výkonov výrobných pracovníkov, zaúčtovaním výpočtov do modulu Účtovníctvo, tvorbou príkazov k úhrade do Finančných operácií.

Nevyhnutnou potrebou pre spracovanie mzdovej agendy je riešenie krytia exekučných nárokov, splácanie  exekučných zrážok, súdom nariadených splátok, pevných splátok, stanovenie limitov splátok. Samozrejmosťou je elektronické odosielanie evidenčných a daňových údajov správnym orgánom.