Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Pohľadávky a záväzky

Komplexný prehľad o vašich pohľadávkach a záväzkoch

V týchto moduloch získava užívateľ prehľad o položkách pohľadávok a záväzkov, ich časovom rozložení a platobnej disciplíne svojich obchodných partnerov s možnosťou odpisov alebo faktoringu pohľadávok. Prepracovaný systém úhrad dokladov dovoľuje prehľadné spracovanie platieb založené na párovaní dokladov a centralizované vytváranie príkazov k úhrade pre bankový styk. Systém úhrad je doplnený tiež o funkcie vzájomných zápočtov, penalizácie alebo automatizované vystavovanie a odosielanie upomienok podľa vopred nastavených parametrov.

Modul Záväzky naviac obsahuje funkciu knihy došlých faktúr pre zaistenie interného obehu došlých dokladov pred zaradením do salda vrátane možnosti účtovnej evidencie týchto dokladov. Obeh dokladov je riadený v súlade s workflow procesmi.