Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Účtovníctvo

Prepracovaný nástroj pre vedenie finančného účtovníctva

Užívateľovi poskytuje nielen prepracovaný nástroj pre vedenie finančného účtovníctva, ale v spojení s Finančnou kanceláriou tiež skutočný prostriedok pre finančný management firmy. Funkcionalita zodpovedá platným legislatívnym predpisom pre vedenie účtovníctva a vďaka svojej  architektúre je zároveň plne modifikovateľný na iné účtovné predpisy vrátane účtovných štandardov.

Veľkú starostlivosť venujeme hlavne rozvoju metodiky a funkcionality tzv. „bezpapierovej firme“. Čo umožňuje v praxi dosiahnuť minimalizáciu nákladov na vedenie účtovníctva a zvyšuje rýchlosť a komfortnosť dostupnosti podkladov.

Účtovníctvo poskytuje veľké možnosti pre účtovné výkazníctvo spočívajúce v individuálnej modifikácii účtovnej osnovy a definíciu organizačnej štruktúry firmy s väzbou na nákladové a výnosové účty s možnosťou zákazkového riadenia nákladov a výnosov. S modulom Účtovníctvo užívateľ vykoná pohodlne, presne a rýchlo všetky nutné účtovné operácie v ľubovoľných časových intervaloch, vrátane možnosti vykonávať konsolidovanú účtovnú uzávierku.