Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Finanční kancelář

Jednoduchý nástroj reportingu pro prezentaci výsledků podnikové činnosti

Modul nabízí uživatelsky přístupný nástroj reportingu využívající technologii ROLAP. Uživatelé disponují s možností tvorby ukazatelů pro prezentaci výsledků podnikové činnosti, mohou připravovat ucelené hodnotící nebo analytické systémy s výstupy nasměrovanými na určené manažerské počítače bez nutnosti práce se samotnou aplikací.

Uživatelé mohou pomocí funkcí modulu připravovat také statistické výkazy nebo hlášení pro státní instituce, kdy zachovají také jejich původní grafickou podobu. Pro distribuci výstupů lze využít také poštovního klienta integrovaného v informačním systému Dialog 3000Skylla.

Možnosti modulu Finanční kancelář:

  • příprava datových kostek v kterékoliv části infromačního systmu Dialog 3000Skylla
  • export dat pro potřeby auditorů, poradců atd.
  • generování tabulek, grafů a analýz v Excelu
  • volnost dalšího zpracování se stále zabezpečenými daty