Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Majetek

Evidence a správa dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Modul majetku zajišťuje evidenci a správu majetku, uživatel má možnost provádět standardní účetní, daňové operace, periodické prohlídky, plánování oprav, umístění majetku, přidělení do užívání zaměstnancům atd. Způsob vedení evidence a výpočet odpisů plně odpovídá platné legislativě.

Manažerské účetnictví a finanční analýzy mohou z moduluinformačního systému Dialog 3000Skylla přebírat také výsledky odpisových plánů. Uživatelé mohou používat také funkce pro simulaci odpisů. Speciální funkce jsou připraveny pro podniky, které patří do skupiny nadnárodních společností. Každý typ majetku má své vlastní parametry, které určují jeho vazbu na finanční účetnictví.