Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Finanční operace

Nástroj pro řízení finančních toků a zpracování pohybů peněžních prostředků

Modul Finanční operace je nástrojem pro řízení finančních toků a pro zpracování pohybů peněžních prostředků. Pro práci se zahraniční měnou může uživatel založit v systému libovolný počet vnitropodnikových pokladen nebo bankovních účtů.

Pokladna umožňuje provádět zpracování všech agend souvisejících s vedením vnitropodnikové pokladny. Vytváření příjmových a výdajových dokladů je obohaceno o možnost přímé úhrady odběratelských nebo dodavatelských dokladů.  Pokladna umožňuje také vytvářet doklady o vydaných zálohách a jejich následném vyúčtování, s vazbou na osobní čísla pracovníků z modulu Mzdy a personalistika.