Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Pohledávky a závazky

Komplexní přehled o vašich pohledávkách a závazcích

Modul Pohledávky a závazky v informačním systému Dialog 3000Skylla zabezpečuje celou agendu finančního styku se zákazníky na straně jedné a dodavateli na straně druhé. V tomto modulu získává uživatel přehled o položkách pohledávek a závazků, jejich časovém rozložení a platební kázni svých obchodních partnerů s možností odpisu nebo faktoringu pohledávky. Propracovaný systém úhrad dokladů dovoluje přehledné zpracování plateb založené na párování dokladů a centralizované vytváření příkazů k úhradě pro bankovní styk. Systém úhrad je doplněn také o funkce vzájemných zápočtů, penalizace nebo automatizované vystavování a odesílání upomínek podle předem nastavených parametrů.

Modul Závazky navíc obsahuje funkci knihy došlých faktur pro zajištění interního oběhu došlých dokladů před zařazením do salda včetně možnosti účetní evidence těchto dokladů. Oběh dokladů je řízen v souladu s workflow procesy. U všech dokladů lze také pracovat s přílohami, do kterých jsou transformovány originální doklady (došlé faktury, objednávky, nabídky) pomocí skenovacích zařízení v běžných formátech např.JPG, PDF, XLS, DOC a dalších.

Podnikový informační systém Dialog 3000Skylla je osazen nástroji pro aktualizace a načítání informací o obchodních partnerech z veřejných rejstříků OR, Živnostenského rejstříku, RES (rejstřík ekonomických subjektů, ověření plátcovství DPH).