Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Plánování výroby

Nástroj pro efektivní plánování zakázek

Plánování výroby tvoří základní část operativního řízení výroby. Tato velmi obsáhlá část modulu Řízení výroby je rozdělena na:

Zakázky – slouží k souhrnné evidenci zakázek a sledování jejich stavu

Materiálové plány – umožňují provádět rezervace materiálů pro danou výrobu a definovat celkové požadavky na výdej do výroby

Sledování operací – slouží k načítání vstupů týkajících se plnění jednotlivých operací

Kmenové soubory – obsahuje základní nastavení parametrů a číselníků

Informační systém Dialog 3000Skylla v rámci modulu plánování výroby nabízí centrální správu výrobních zakázek, tisk výrobní dokumentace přímo ze zakázky s možností tisku výkresu na druhou stranu průvodky, různé metody kapacitního plánování, při zaplánování dochází k on-line zohlednění požadavků na materiál a výrobní kapacity, možnost tvorby denních plánů na jednotlivá pracoviště, on-line sledování průběhu jednotlivých zakázek, vazba na ostatní moduly, možnost definice přechodových časů mezi pracovišti pro kapacitní výpočet, zobrazení struktury dané výrobní zakázky, sledování dílenských meziskladů (rozpracovaná výroba), on-line vyhodnocení zakázek, každá výrobní zakázka obsahuje identifikaci výrobku, požadované množství, sklad, odvedené množství a plánovaný termín, vazba na B2B, v poslední době se hojně využívá, nechávají nahlížet své kooperanty na to co se po nich bude požadovat, aby se dokázali kapacitně přizpůsobit.

Speciální kombinací modulů Řízení projektů a Řízení výroby může zákazník získat silný nástroj pro kontrolu nad složitými, dlouhodobými, jednorázovými zakázkami. Tohoto spojení se využívá nejčastěji v automotive průmyslu.

pracoviste
seznam vyrobnich zakazek
vyhodnoceni