Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Laboratoř

Řízení jakosti, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v Dialog 3000Skylla

Laboratoř obsahuje funkce pro řízení jakosti, pokrytí činnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, neshodné řízení a jeho vyhodnocení nebo vyhodnocení dle uživatelsky definovaných kódů vad příčin a náprav.

Uživatel zaznamenává v této části výrobního modulu informačního systému Dialog 3000Skylla také zjištěné interní neshody s dopadem na výrobní zakázky (doplánování materiálu, výrobního času) a reklamace včetně způsobu jejich řešení, což slouží k jejich efektivnímu vyhodnocování podle příčin, způsobu zavinění včetně vyčíslení nákladů