Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Sběry dat ve výrobě

8 metod pro získávání dat o průběhu a výkonech výroby

V současné době informační systém Dialog 3000Skylla disponuje osmi metodami získávání dat o průběhu a výkonech výroby. Nejčastějším způsobem sledování je zjišťování informací o skutečném časovém průběhu výrobních operací.

Sběr dat může být řešen také formou řízeného navažovacího systému, kdy váha obdrží seznam materiálů k navážení včetně hmotností a tolerancí. Následně je pracovník provádějící navážení surovin veden aplikací, která určuje pořadí surovin, množství, toleranci a ověřuje správnost navážení výsledné směsi.

Při expedici může být systémem generován tzv. „rodný“ list výrobku, který je vyžadován u speciálních výrob. Průběh práce na montážních nebo šicích linkách je sledován aplikačním serverem, který zaznamenává registraci čtečky pracovníka a provedení operace na konkrétním kusu.

Odvádění výroby na dílně probíhá prostřednictvím terminálů, na kterém se daný procvník idenfikuje (RFID čip) a zaznamenává začátek práce na dané zakázce, její ukončení a dále počet vyrobených kusů.

Více o možnostech sběrů dat z výroby si přečtěte zde