Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Operativní údržba

Operativní údržba strojního parku v Dialog 3000Skylla

Operativní údržba strojního parku je v ERP systému Dialog 3000Skylla řešena prostřednictvím systémové tabule, kdy jsou každému pracovišti přiřazeny stroje s kapacitním kalendářem. Rychlou orientaci mezi stroji na jednotlivých pracovištích umožňuje elektronická mapa. Do evidence stroje jsou systémem zařazovány informace o jeho kapacitním vytížení, poruchách odstávkách nebo o pravidelné údržbě.

Časový průběh uvedených událostí na strojích nebo zařízeních přichází ze snímacích systémů. Tyto informace umožňují získání nejen přehledné evidence např. o seřizování, čištění strojů nebo o jejich poruchách, ale také nabízí vyhodnocování všech odstávek a poskytují podklady pro sestavení kapacitních plánů na pracovištích.