Servisní zóna

Vítejte v servisní zóně určené pro naše zákazníky. Zde můžete vstoupit do servisního modulu pro zadávání vašich požadavků.

On-line podpora

+420 723 998 902

 

Finanční komplex

Propracovaný nástroj pro vedení finančního účetnictví

Uživateli poskytuje nejen propracovaný nástroj pro vedení finančního účetnictví, ale ve spojení s Finanční kanceláří také skutečný prostředek pro finanční management firmy. Funkcionalita odpovídá platným legislativním předpisům pro vedení účetnictví a díky svoji architektuře je zároveň plně modifikovatelný na jiné účetní předpisy včetně účetních standardů US GAAP a IFRS.

Velkou péči věnujeme zejména rozvoji metodiky a funkcionality tzv. „bezpapírové firmy“. Což umožňuje v praxi dosáhnout minimalizaci nákladů na vedení účetnictví a zvyšuje rychlost a komfortnost dostupnosti podkladů.

Účetnictví poskytuje velké možnosti pro účetní výkaznictví spočívající v individuální modifikaci účetní osnovy a definici organizační struktury firmy s vazbou na nákladové a výnosové účty s možností zakázkového řízení nákladů a výnosů. S modulem Účetnictví uživatel provede pohodlně, přesně a rychle všechny nutné účetní operace v libovolných časových intervalech, včetně možnosti provádět konsolidovanou účetní uzávěrku.

Účetnictví + Pohledávky a závazky + finanční operace + Majetek = Finanční komplex Dialog 3000Skylla

129782258
130461449
128589035