Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Hodnotenie školení.

SAM_4739

Hodnotenie školení.

V roku 2017 sme opäť naplánovali viacero workshopov a školení. Aby sme mali možnosť neustále zvyšovať úroveň týchto akcií, požiadali sme účastníkov predchádzajúcich školení o spätnú väzbu. Oslovili sme e-mailovo  jednotlivých účastníkov školení  so žiadosťou o hodnotenie, pripomienky, postrehy, ale aj kritiku uskutočnených školení.

Tieto postrehy nám pomáhajú pri organizovaní ďalších školení, zvyšujú kvalitu a úroveň nasledujúcich akcií k vašej aj našej spokojnosti. K e-mailom sme pripojili stručný dotazník s otázkami ako napr.:

Bola organizácia školení dostatočne profesionálna?

Vyhovovala Vám forma školenia?

Budú znalosti získané na školení prínosom pre Vašu prax?

Aký bol prístup školiteľa, zrozumiteľnosť, komunikácia a atmosféra počas školenia?

Aký bol Váš celkový dojem zo školenia?

Veľmi nás potešilo, že sme sa v prevažnej miere stretli len s pozitívnymi reakciami a kladným hodnotením. Zároveň nás teší, že znalosti získané na školení aktívne využívajú účastníci školenia v praxi.

Veľmi kladne boli hodnotení naši školitelia, ich profesionálne a komunikačné schopnosti, čo nás mimoriadne potešilo. Postreh ohľadom školiacich materiálov bola cenná pripomienka zo strany účastníka školenia, ktorú zohľadníme pri najbližšom školení.

Radi by sme aj v budúcnosti  dostávali hodnotenia a komentáre k uskutočneným školeniam, aby sme flexibilne mohli reagovať na Vaše postrehy a zvyšovať kvalitu.

Zároveň by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom školenia za vyplnenie dotazníka  a vaše reakcie. Tešíme sa v budúcnosti na ďalšiu spoluprácu.