Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Pravidlá zasielania tovaru zakúpeného u firmy Control Informatika SR, s.r.o. pre záručné a pozáručné opravy.

balik

Pravidlá zasielania tovaru zakúpeného u firmy Control Informatika SR, s.r.o. pre záručné a pozáručné opravy.

 

 1.  Pred odoslaním tovaru na opravu (myslí sa  záručná alebo pozáručná oprava) zadajte prosím svoju požiadavku na opravu do webovej servisnej aplikácie Control Informatika SR, s.r.o

Do požiadavky uveďte prehľadne tieto údaje:

 • produktové označenie tovaru
 • výrobné číslo zasielaného tovaru
 • dátum nákupu podľa dokladov od firmy Control Informatika SR, s.r.o.
 • presný opis závady alebo chovania sa tovaru pri používaní
 • kontakt na osobu, ktorá vybavuje opravu (meno a priezvisko, tel. číslo, email)
 • adresu pre spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie alebo vykonaní opravy
 1.  Servisný systém Vám pridelí číslo požiadavky, ktoré zreteľne uveďte na obal zasielaného tovaru. Číslo musí byť viditeľné a čitateľné. Bez uvedeného čísla nebude zásielka prevzatá pracovníkom firmy Control Informatika SR, s.r.o. a bude vrátená späť prepravcovi.
 2.  Tovar musí byť zabalený čistý a suchý. Do obalu s tovarom vložte tiež kópiu nákupného dokladu.
 3.  Obal musí byť dostatočne zabalený (fólia, lepiaca páska), aby sa zabránilo poškodeniu zásielky.
 4.  O prijatí tovaru do opravy budete informovaní pracovníkom firmy Control Informatika SR, s.r.o. na email uvedenej kontaktnej osoby. Kontaktná osoba môže byť požiadaná o doplňujúce údaje.
 5.  Emailom budete požiadaní o schválenie ceny opravy a do doby obdržania Vášho vyjadrenia nebudeme pokračovať v oprave.
 6.  O odoslaní tovaru späť budete informovaní písomne emailovou správou.
 7.  Pokiaľ nebude na základe želania zákazníka realizovaná požadovaná platená oprava (napr. z dôvodu vysokej ceny), budú objednávateľovi opravy vyfakturované náklady na poštovné a balné.