Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Školenia – druhý polrok 2018

školenie 33

Školenia – druhý polrok 2018

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Control Informatika SR, s.r.o. si pre Vás pripravila aj v druhom polroku 2018 niekoľko tematických školení informačného systému Dialog3000Skylla.

Školenia budú prebiehať vždy od 8:30 do 16:30 hod. v sídle spoločnosti Control Informatika SR, s.r.o., Štúrova 139/45 Senica.

Názov školenia termín školenia uzávierka prihlášok
  Finančný komplex – všetko podstatné 12.09.2018 05.09.2018
  Finančný komplex – účtovná závierka 26.09.2018 19.09.2018
  Riadenie výroby – TPV 03.10.2018 26.09.2018
  Riadenie výroby – plánovanie výroby 24.10.2018 17.10.2018
  Finančná kancelária 13.11.2018 06.11.2018

Náplň školení:

12.09.2018

Finančný komplex – všetko podstatné – školenie so zameraním na ovládanie okien, účtovníctvo (základné číselníky a východiská), pohľadávky, záväzky a tvorbu dokladov, so zameraním na pokladňu, banku, zápočty, zaúčtovanie finančných operácií a ich kontrolu, majetok a tvorbu dokladov, príprava a spracovanie priznania DPH, tlač formuláru a podkladových zostáv, kontroly, export DPH XML, preúčtovanie DPH a Súhrnný výkaz DPH (podklad a export XML)

26.09.2018

Finančný komplex – účtovná závierka – spracovanie a kontrola mesačnej uzávierky

03.10.2018

Riadenie výroby – TPV – základné nastavenie a východiská od pracovísk, cez nákladové druhy až po kusovníky

24.10.2018

Riadenie výroby – Plánovanie výroby – všetko od vstupov do plánovania, prepočtov, prípravy dokumentácie, výrobných plánov, až po príjem a vyhodnotenie zákazky

13.11.2018

Finančná kancelária  – všetko od definície Olap kociek,  zdrojových zošitov,  až po tvorbu exportov zostáv

 

Tieto školenia sú zamerané jednak na nového užívateľa systému, ako aj na pokročilých užívateľov, ktorí majú záujem rozšíriť si znalosti vybraných modulov.

Tešíme sa na Vás!

Tím školiteľov Control Informatika SR, s.r.o.