Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

TEMATICKÉ ŠKOLENIA 2019

61718992

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť  Control Informatika SR, s.r.o.  si pre Vás  pripravila  aj  v roku 2019  tematické  školenia  informačného  systému  Dialog3000Skylla.

Školenia budú prebiehať vždy od 8:30 do 16:30 hod. v sídle spoločnosti Control Informatika SR, s.r.o., Štúrova 139/45 Senica.

 

ŠKOLENIE TERMÍN ŠKOLENIA UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
Správa systému 06.03.2019 27.02.2019
Infomaker I. 20.03.2019 13.03.2019
Infomaker II. 21.03.2019 13.03.2019
Infomaker II. – pokročilí užívatelia 03.04.2019 28.03.2019
Nákup a predaj I. 10.04.2019 03.04.2019
Nákup a predaj II. 17.04.2019 10.04.2019
Dochádzka 15.05.2019 07.05.2019
Mzdy 29.05.2019 22.05.2019
Finančný komplex – všetko podstatné 12.06.2019 05.06.2019
Finančný komplex – účtovná závierka 26.06.2019 19.06.2019
Riadenie výroby – TPV 02.10.2019 25.09.2019
Riadenie výroby – Plánovanie výroby 16.10.2019 09.10.2019
Finančná kancelária 13.11.2019 06.11.2019

06.03.2019

Správa systému – (základné nastavenia, užívateľské práva) školenie pre správcov systému od nastavenia systému, užívateľov a ich práv, až po ovládanie systémových okien

20.3.2019 – 21.3.2019

Infomaker I a Infomaker II – (Infomaker I – základný kurz, kde sa naučíte pracovať so zostavami, Infomaker II – kurz pre absolventov základného školenia s prácou s pokročilejšími funkciami)   všetko od vstupu do databázy, ručných príkazov, popisu tabuliek v D3000Skylla a ich väzieb, popisu jazyka SQL, až po tvorbu vybranej zostavy a screenu a ich možností

03.04.2019

Infomaker II – pokročilí užívatelia – všetko od vstupu do databázy, ručných príkazov, popisu tabuliek v D3000Skylla a ich väzieb, popisu jazyka SQL, až po tvorbu vybranej zostavy a screenu a ich možností

10.04.2019

Nákup a predaj I – (nákupné a predajné doklady, skladové doklady a pod.) úvodné školenie pre začiatočníkov s dôrazom na kartu partnera, kartu artiklu, skupiny artiklov, umiestnenia a typy skladov

17.04.2019

Nákup a predaj II – (cenníky, zostavy skladov a pod.) pokročilé školenie so zameraním na predajný doklad, nákupný doklad, skladový doklad a ich precvičovanie

15.05.2019

Dochádzka – všetko od založenia pracovníkov, pridelenia čipov/kariet, nastavenia vzorových zamestnancov, kont, kalendárov a ich prenosu k jednotlivým pracovníkov, až po spracovanie a vyhodnotenie dochádzky

29.05.2019

Mzdy – všetko od karty zamestnanca (detailne všetky záložky a políčka), druhov miezd a ich nastavenia, inštitúcií, objektov, úsekov, až po spracovanie miezd, výpočet, zaúčtovanie a odoslanie výkazov

12.06.2019

Finančný komplex – všetko podstatné – školenie so zameraním na ovládanie okien, účtovníctvo (základné číselníky a východiská), pohľadávky, záväzky a tvorbu dokladov, so zameraním na pokladňu, banku, zápočty, zaúčtovanie finančných operácií a ich kontrolu, majetok a tvorbu dokladov, príprava a spracovanie priznania DPH, tlač formuláru a podkladových zostáv, kontroly, export DPH XML, preúčtovanie DPH a Súhrnný výkaz DPH (podklad a export XML)

26.06.2019

Finančný komplex – účtovná závierka – spracovanie a kontrola mesačnej uzávierky

02.10.2019

Riadenie výroby – TPV – základné nastavenie a východiská od pracovísk, cez nákladové druhy až po kusovníky

16.10.2019

Riadenie výroby – Plánovanie výroby – všetko od vstupov do plánovania, prepočtov, prípravy dokumentácie, výrobných plánov, až po príjem a vyhodnotenie zákazky

13.11.2019

Finančná kancelária  – všetko od definície Olap kociek,  zdrojových zošitov,  až po tvorbu exportov zostáv

 

Tieto školenia sú zamerané jednak na nového užívateľa systému, ako aj na pokročilých užívateľov, ktorí majú záujem rozšíriť si znalosti vybraných modulov.

 

Tešíme sa na Vás!

Tím školiteľov Control Informatika SR, s.r.o.