Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

E-KASA (zákon 368/2018 Z.z.)

e kasa

E-KASA (zákon 368/2018 Z.z.)

Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Cieľom tejto zmeny je eliminovať podvody a krátenie tržieb v registračných pokladniciach.

Každá registračná pokladňa resp. počítač, na ktorom je nainštalovaná musí byť pripojený na internet z dôvodu výmeny dát so serverom Finančnej správy.

Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu systém e-Kasa pridelí unikátny identifikátor dokladu. Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu.

E-kasu bude podporovať aj informačný systém DIALOG, s podrobnejšími informáciami ohľadom zmien súčasne používaných FT4000 budeme našich zákazníkov kontaktovať  e-mailom v najbližšom období.

Kedy?

Ak ste podnikateľ, ktorý eviduje tržby v registračných pokladniciach, vyplývajú pre vás z aktuálne dostupného návrhu novely zákona o registračných pokladniciach dva dátumy:

  • dobrovoľné používanie najskôr od 1. 4. 2019,
  • povinné používanie najneskôr od 1. 7. 2019.

Ak ste podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. 4. 2019, povinnosť evidovať tržby s online pripojením máte hneď od 1. 4. 2019. Dobrovoľnosť sa na vás nevzťahuje.

Zákon 368/2018 Z. z.

(zo 4. decembra 2018)

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony