Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

support@control.cz
 

Školenie prvej pomoci.

pp

Školenie prvej pomoci.

Dňa 1.3.2019 zorganizovala naša firma pre všetkých zamestnancov školenie prvej pomoci pod vedením certifikovaného a skúseného školiteľa, odborníka priamo so znalosťami z terénu. Absolvovaním akreditovaného školenia prvej pomoci získal každý účastník aj osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cieľ školenia:

  • zákony, predpisy a nariadenia súvisiace s poskytnutím prvej pomoci
  • osvojenie si vedomostí a zručností základných postupov prvej pomoci
  • získanie pozitívneho postoja k poskytovaniu prvej pomoci
  • zvládnutie techniky prvej pomoci
  • praktické ukážky prvej pomoci
  • precvičenie si získaných vedomostí na modeloch

Prečo je potrebné absolvovať takýto kurz?

Teoretické znalosti nás naučili zvládnuť techniku prvej pomoci, ale hlavne nám dodali sebadôveru, aby sme si vedeli zachovať chladnú hlavu  a konať aj vo vypätých situáciách, kedy môže byť v stávke ľudský život. Cenné minúty do príchodu záchrannej služby a lekára často tvoria hranicu medzi životom a smrťou. No nemusí ísť len o krajnú situáciu ako je záchrana ľudského života, no tiež prvá pomoc zabráni zhoršeniu zdravotného stavu a tým môže napomôcť ku skoršiemu uzdraveniu.

V praktickej časti školenia si všetci účastníci vyskúšali na figuríne masáž srdca i umelé dýchanie, aby sme si aj teoretické znalosti overili praktickým cvičením.

Musíme poďakovať školiteľovi aj vedeniu našej firmy, že takéto školenie pre nás usporiadala, lebo získané vedomosti a zručnosti si ponesieme ďalej do života. Tréma a panika sú pri poskytovaní prvej pomoci prirodzené, no teraz už vieme základné postupy prvej pomoci, vyskúšali sme si ich aj na figuríne, takže trému a paniku už budeme vedieť rýchlejšie dostať pod kontrolu a v prípade, že sa dostaneme do situácie keď bude nutné poskytnúť prvú pomoc budeme vedieť efektívne reagovať.