Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Pozvánka na workshop

slider_1

Pozvánka na workshop

„Čo priniesol rok 2022 užívateľom Dialog 3000Skylla.“

 

Termín:   21.09.2022

 

Čas zahájenia:       9:00 hod.

Čas ukončenia:    13:00 hod.

 

Adresa:

Control Informatika SR s. r.o.

Štúrova 139/45

Senica

 

Program:

–          kapacitné plánovanie, grafické tabule pre kapacitné plánovanie s novými funkciami

–          WEB portál, rekapitulácia a hlavne nové dostupné funkcie v moduloch e-Shop, e-Servis, e-Projekty, e-Dokumenty

–          nový modul  Rezervačný systém,  zriadenie, obsluhovanie z klienta Dialogu a tiež  e-rezervácie až po fakturáciu

–          kalkulácie a modelovanie zmien, premietnutie do predajného plánu

–          modul e-Dialog, zmeny a nové aplikácie pre tento modul

–          DWS aplikácia a predstavenie praktických riešení

–          výber dôležitých zmien z ostatných modulov

–          zmeny v poskytovaní servisných činností firmy Control Informatika SR – spustenie portálu na objednávky licencií, e-shopu pre objednávanie tovarov, sledovanie prebiehajúcich  projektov, nové zadanie požiadaviek na opravu zakúpeného tovaru, alebo vybavenie reklamácie, DWS sledovanie

 

 

Prihlášky na workshop prosím zasielajte na adresu:

ludmila.filkova@control-slovakia.sk

 

Workshop je bezplatný!

Z kapacitných dôvodov je maximálny počet osôb obmedzený na 2 účastníkov z jednej firmy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 34 654 32 36