Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

support@control.cz
 

Tematické školenia v prvom polroku 2018

školenie 1

Tematické školenia v prvom polroku 2018

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Control Informatika SR, s.r.o. si pre Vás pripravila niekoľko tematických školení informačného systému Dialog3000Skylla.

Školenia budú prebiehať vždy od 8:30 do 16:30 hod. v sídle spoločnosti Control Informatika SR, s.r.o., Štúrova 139/45 Senica.

 

ŠKOLENIE TERMÍN ŠKOLENIA UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
Správa systému 04.04.2018 28.03.2018
Nákup a predaj I. 03.05.2018 26.04.2018
Nákup a predaj II. 17.05.2018 10.05.2018
Dochádzka 27.06.2018 13.06.2018
Mzdy 29.06.2018 20.06.2018
Infomaker I. 17.04.2018 10.04.2018
Infomaker II. 18.04.2018 10.04.2018

 

Náplň školení:

Správa systému – školenie pre správcov systému od nastavenia systému, užívateľov a ich práv, až po ovládanie systémových okien

Infomaker I a Infomaker II – všetko od vstupu do databázy, ručných príkazov, popisu tabuliek v D3000Skylla a ich väzieb, popisu jazyka SQL, až po tvorbu vybranej zostavy a screenu a ich možností

Nákup a predaj I – úvodné školenie pre začiatočníkov s dôrazom na kartu partnera, kartu artiklu, skupiny artiklov, umiestnenia a typy skladov

Nákup a predaj II – pokročilé školenie so zameraním na predajný doklad, nákupný doklad a skladový doklad a ich precvičovanie

Dochádzka – všetko od založenia pracovníkov, pridelenia čipov/kariet, nastavenia vzorových zamestnancov, kont a kalendárov a ich prenosu k jednotlivým pracovníkov, až po spracovanie a vyhodnotenie dochádzky

Mzdy – všetko od karty zamestnanca (detailne všetky záložky a políčka), druhov miezd a ich nastavenia, inštitúcií, objektov, úsekov, až po spracovanie miezd, výpočet, zaúčtovanie a odoslanie výkazov

Tieto školenia sú zamerané jednak na nového užívateľa systému, ako aj na pokročilých užívateľov, ktorí majú záujem rozšíriť si znalosti vybraných modulov.

Tešíme sa na Vás!

Tím školiteľov Control Informatika SR, s.r.o.