Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

support@control.cz
 

ENVIROMENTÁLNY PROJEKT – DO PRÁCE NA BICYKLI

Scan1

ENVIROMENTÁLNY PROJEKT – DO PRÁCE NA BICYKLI

Stáva sa už peknou tradíciou, že v mesiaci máj sa na Slovensku uskutočňuje projekt „DO PRÁCE NA BICYKLI“. Do národnej kampane pre podporu enviromentálnych druhov dopravy v našich mestách je taktiež zapojené aj naše mesto Senica a tento  zmysluplný projekt oslovil aj našu firmu i jej zamestnancov. Hlavnou myšlienkou je, že cesta do práce na dvoch kolesách môže byť zdraviu a životnému prostrediu prospešná.

Opäť sa do tohto projektu zapojila aj naša firma a naši zamestnanci vytvorili tím „CONTROLKY“, ktorý týmto podporil hlavnú myšlienku projektu. Reprezentovali úspešne našu firmu a získali diplom za účasť v projekte a hlavne dobrý pocit, že spravili niečo pre svoje zdravie a životné prostredie.