Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

support@control.cz
 

Návšteva MSV v Nitre

MSV

Návšteva MSV v Nitre

25.ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií každoročne sa konajúci v Nitre je výborným miestom na zoznámenie sa s novinkami v prezentovaných odboroch. Okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.

MSV dopĺňajú tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska.

V tomto roku sme opäť navštívili MSV, aby sme nadviazali  nové obchodné kontakty a utužili vzťahy so súčasnými obchodnými partnermi. Naplánované a uskutočnené boli stretnutia s potencionálnymi obchodnými partnermi. Väčšina stretnutí bola  v rovine informácií o možných riešeniach a konzultácie boli ukončené dohodou o zaslaní ponuky, alebo plánom posúdenia aplikácie priamo na mieste nasadenia.

V každom prípade vytváranie kontaktov nie je len otázkou výmeny vizitiek, ale je to hlavne o dlhodobom budovaní vzájomnej dôvery v kompetencie a serióznosť oboch partnerov. Tešíme sa preto na opätovné stretnutia.