Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Tematické školenia 2020

69626098

V túto chvíľu sme boli nútení plánované školenia pozastaviť.
Akonáhle sa situácia vráti späť do bežného režimu, budeme informovať o nových
termínoch, aby ste o svoje kurzy neprišli.

Ďakujeme za pochopenie
Tím spoločnosti Control

Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Control Informatika SR, s.r.o. si pre Vás pripravila aj v roku 2020 tematické školenia informačného systému Dialog3000Skylla.

Školenia budú prebiehať vždy od 8:30 do 16:30 hod. v sídle spoločnosti Control Informatika SR, s.r.o., Štúrova 139/45 Senica.

 

ŠKOLENIE TERMÍN ŠKOLENIA UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 
NET, servis 11.02.2020 05.02.2020
Správa systému 04.03.2020 26.02.2020
Infomaker I.-II. 25.03.2020 18.03.2020
Infomaker II. pokroč. 26.03.2020 18.03.2020
Nákup a predaj I. 22.04.2020 15.04.2020
Nákup a predaj II. 29.04.2020 22.04.2020
Dochádzka 13.05.2020 06.05.2020
Mzdy 27.05.2020 20.05.2020
Finančný komplex – všetko podstatné 10.06.2020 03.06.2020
Finančný komplex – účtovná závierka 24.06.2020 17.06.2020
Riadenie výroby – TPV 30.09.2020 23.09.2020
Riadenie výroby – Plánovanie výroby 14.10.2020 07.10.2020
Finančná kancelária 11.11.2020 04.11.2020

4.3.2020

Správa systému – (základné nastavenia, užívateľské práva) školenie pre správcov systému od nastavenia systému, užívateľov a ich práv, až po ovládanie systémových okien

25.3.2020 – 26.3.2020

Infomaker I a Infomaker II – (Infomaker I – základný kurz, kde sa naučíte pracovať so zostavami, Infomaker II – kurz pre absolventov základného školenia s prácou s pokročilejšími funkciami)   všetko od vstupu do databázy, ručných príkazov, popisu tabuliek v D3000Skylla a ich väzieb, popisu jazyka SQL, až po tvorbu vybranej zostavy a screenu a ich možností

22.4.2020

Nákup a predaj I – (nákupné a predajné doklady, skladové doklady a pod.) úvodné školenie pre začiatočníkov s dôrazom na kartu partnera, kartu artiklu, skupiny artiklov, umiestnenia a typy skladov

29.4.2020

Nákup a predaj II – (cenníky, zostavy skladov a pod.) pokročilé školenie so zameraním na predajný doklad, nákupný doklad, skladový doklad a ich precvičovanie

14.05.2020

Dochádzka – všetko od založenia pracovníkov, pridelenia čipov/kariet, nastavenia vzorových zamestnancov, kont, kalendárov a ich prenosu k jednotlivým pracovníkov, až po spracovanie a vyhodnotenie dochádzky

27.5.2020

Mzdy – všetko od karty zamestnanca (detailne všetky záložky a políčka), druhov miezd a ich nastavenia, inštitúcií, objektov, úsekov, až po spracovanie miezd, výpočet, zaúčtovanie a odoslanie výkazov

16.6.2020

Finančný komplex – všetko podstatné – školenie so zameraním na ovládanie okien, účtovníctvo (základné číselníky a východiská), pohľadávky, záväzky a tvorbu dokladov, so zameraním na pokladňu, banku, zápočty, zaúčtovanie finančných operácií a ich kontrolu, majetok a tvorbu dokladov, príprava a spracovanie priznania DPH, tlač formuláru a podkladových zostáv, kontroly, export DPH XML, preúčtovanie DPH a Súhrnný výkaz DPH (podklad a export XML)

24.6.2020

Finančný komplex – účtovná závierka – spracovanie a kontrola mesačnej uzávierky

30.9.2020

Riadenie výroby – TPV – základné nastavenie a východiská od pracovísk, cez nákladové druhy až po kusovníky

14.10.2020

Riadenie výroby – Plánovanie výroby – všetko od vstupov do plánovania, prepočtov, prípravy dokumentácie, výrobných plánov, až po príjem a vyhodnotenie zákazky

11.11.2020

Finančná kancelária  – všetko od definície Olap kociek,  zdrojových zošitov,  až po tvorbu exportov zostáv

 

Tieto školenia sú zamerané jednak na nového užívateľa systému, ako aj na pokročilých užívateľov, ktorí majú záujem rozšíriť si znalosti vybraných modulov.

Tešíme sa na Vás!

 

Tím školiteľov Control Informatika SR, s.r.o.