Servisná zóna

Vitajte v servisnej zóne určenej pre našich zákazníkov. Tu môžete vstúpiť do servisného modulu pre zadávanie vašich požiadaviek.

On-line podpora

+421 948 215 213

 

Rekapitulácia z workshopu

monitor_imac

Rekapitulácia z workshopu

Dňa 21.septembra 2022 sa opäť v priestoroch našej firmy uskutočnil za prísnych hygienických opatrení workshop pre našich užívateľov s cieľom oboznámiť ich s novinkami a zmenami, ktoré priniesol rok 2022. Predstavili sme vybrané produkty z uplynulého roku, zoznámili sme užívateľov s novinkami v servisných a obchodných činnostiach. V prvom rade spustenie portálu s možnosťou priameho objednávania  licencií a služby NET s informáciami o ich zariadeniach.  Powerpoint prezentáciu nájdete na servisnom portáli v sekcii „Ke stažení“ v zložke „Konference2022“.

Workshop prebiehal v dvoch rovinách. Najskôr sa účastníci workshopu formou prednášky oboznámili s predstavenými novinkami a zmenami. V druhej časti workshopu sa účastníci mohli v rámci diskusie pýtať na novinky a možnosti, ktoré ich zaujímali.

Účasť na workshope bola vysoká. Ďakujeme účastníkom za hojnú účasť a ich podnety, ktoré nás posúvajú vpred, za prejavenú dôveru a široký záujem o naše predstavené nástroje. Sme radi, že sme sa opätovne mohli stretnúť a tešíme sa ďalšie stretnutia.